Klasyczny skaner online

mks_vir Klasyczny Skaner Online

Instalator programu mks_vir Klasyczny Skaner Online

Po uruchomieniu skaner pobierze najnowsze wersje bibliotek skanujących.
mks_vir Klasyczny Skaner Online jest zoptymalizowany pod kątem skanowania najważniejszych zasobów systemu i procesów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla plików użytkownika.
W trakcie skanowania widoczny będzie postęp oraz informacja o aktualnie sprawdzanym pliku.
Po zakończeniu skanowania skaner wyświetli listę wykrytych infekcji, które będzie można wygodnie usunąć.
W trakcie leczenia systemu również będzie widoczny postęp.
Po zakończeniu leczenia (lub gdy nie zostaną wykryte żadne infekcji) program wyświetli stosowną informację.

Oprogramowanie mks_vir jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Programy mks_vir są kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:
 • MS Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i z IE 8
 • MS Windows XP x64 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
 • MS Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
 • MS Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • MS Windows 8
 • MS Windows 8.1
 • MS Windows 10
 • MS Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
 • MS Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
 • MS Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 i z IE 8
 • MS Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
 • MS Windows Server 2012
 • MS Windows Server 2012 R2
 • MS Windows Server 2016
 • Android 4.4 lub nowszy

mks_vir Klasyczny Skaner Online wymaga do pracy zainstalowanego .NET Framework 4.0 (w przypadku braku tego komponentu instalator programu mks_vir Skaner Online pozwala na jego zainstalowanie).